Υπηρεσία Εσωτερικού ΕλέγχουΠραγματοποιήθηκε στις 28/12/10 στα γραφεία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου η τελετή απονομής του τίτλου του Eγκεκριμένου Eργοδότη - Eπαγγελματικής Ανάπτυξης στη Υπηρεσία αυτή. (ACCA Approved Employer - Professional Development).

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ο κ. Θεόδωρος Φιλίππου Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ απένειμε το Πιστοποιητικό στον κ. Ανδρέα Λαμπριανού ΄Εφορο Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, με το οποίο η Υπηρεσία του αναγνωρίζεται ως Eγκεκριμένος Eργοδότης για τη Συνεχή Επαγγελματική Ανάπτυξη δίδοντας την ευκαιρία να την προσφέρει στα μέλη του ACCA (Continuous Professional Development – CPD).


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ανακοίνωση για CPD Approved Employer.doc

Back To Top