Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Βιογραφικό Σημείωμα


Η κα Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Παλλουριωτίσσης με άριστα και στη συνέχεια, σπούδασε Μαθηματικά και Οικονομικά (Mathematical Economics) στο Πανεπιστήμιο του Essex του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι εγκεκριμένος λογιστής-ελεγκτής μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors – IIA).

Επιπρόσθετα, κατέχει τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: Certified Internal Auditor (CIA), Control Self Assessor (CCSA), Certified Government Auditing Professional (CGAP) Certification in Risk Management Assurance (CRMA). Οι εν λόγω τίτλοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και αποκτώνται με εξετάσεις, συνδυασμένες με την απαιτούμενη πείρα σε θέματα εσωτερικού ελέγχου.

Οι πιστοποιήσεις που απονέμει το ΙΙΑ είναι οι ανώτερες επαγγελματικές διακρίσεις παγκοσμίως στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Οι κάτοχοι τους θεωρούνται ως οι πιο καταρτισμένοι με πλήρεις τεχνικές γνώσεις και ικανότητες σε όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. Τα εν λόγω επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται σε περισσότερες από εκατό χώρες.

Πέραν των πιο πάνω επαγγελματικών προσόντων, η κα Χριστοφόρου κατέχει τον τίτλο του Πιστοποιημένου Εξεταστή Απάτης (Certified Fraud Examiner). Ένας Πιστοποιημένος Εξεταστής Απάτης διερευνά κυρίως κρούσματα απάτης, αξιολογεί κινδύνους απάτης, συμβάλλει στην ανάκτηση ζημιών από απάτη καθώς επίσης στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας για την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης.

H κα Χριστοφόρου εργάστηκε για τέσσερα χρόνια σε ελεγκτικά γραφεία στο Λονδίνο και στην Κύπρο. Το 1994 εργοδοτήθηκε ως Λογιστής στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ενώ από το 1996 εργάστηκε στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού. Από τον Απρίλιο του 2013 διετέλεσε Αναπληρώτρια Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου, θέση την οποία κατείχε μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2015.

Στις 5 Νοεμβρίου 2015 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει την κα Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου ως Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις 7 Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε και τα νέα της καθήκοντα.Άννα Ζαβού-Χριστοφόρου

Back To Top