Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσού 13
Demetra Tower
2112 Αγλαντζιά
Λευκωσία - Κύπρος
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 23812
1686 Λευκωσία
Κύπρος


Τηλ: +357 22608800
Φαξ: +357 22463257

Ηλ.Ταχυδρομείο: commissioner@internalaudit.gov.cy


Back To Top