Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου


Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,
Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (ΥΕΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η διεπαφή της Υπηρεσίας μας με το Δημόσιο Υπάλληλο και κατ’ επέκταση με τον Πολίτη, γι’ αυτό θεωρούμε ότι η σφαιρική πληροφόρηση και η επικοινωνία είναι γενικά παραδεκτό ότι είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στη διαμόρφωσης σωστών απόψεων και δημιουργικών επιλογών για τον κάθε ένα. Ένας τέτοιος δημοκρατικός τρόπος ανταλλαγής απόψεων στη Δημόσια Υπηρεσία και στον κρατικό μηχανισμό έχει ιδιαίτερη σημασία εφόσον στόχοι μας είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον.

Σας καλωσορίζομε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας και σας παρακαλούμε όπως γνωρίσετε τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Πρόθεση μας είναι ότι η ιστοσελίδα μας θα παραμείνει ζωντανή και θα αναβαθμίζεται συνεχώς. Ζητούμε την κατανόηση σας για οποιεσδήποτε ελλείψεις ή παραλείψεις αλλά θέλουμε και την υποστήριξη σας με τις δικές σας εισηγήσεις για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας.

Φιλικά,

Το Προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου


Back To Top